Some Notting Hill
Some Camden Town

Smoke

Girls in Poland already, I’m home alone and silly ideas come to my mind. 🙂 Dziewczyny już w Polandzie, ja sam w domu i głupoty przychodzą do głowy. 🙂