iPad Air arrived

New iPad Air arrived yesterday. And my feelings are mixed.
Is much, much faster, thinner, much lighter – all this is good (CPU/GPU performance – impressive), but, and there is a proper “BUT”, new iPad Aid feels… plastic.
Nowy iPad Air dotarł wczoraj. Pierwsze dłuższe doświadczenie pozostawia mieszane wrażenia.
iPad jest bez porównania szybszy od poprzednika, znacznie lżejszy i mniejszy – to wszystko jest bardzo fajne (szczególnie wydajność procesorów) aczkolwiek jest jakiś taki … plastikowy. A to nie jest fajne.

ipad_cpu_performance

ipad_gpu_performance

White Screen of Death

After few days (rather nights) of investigation, reinstallations and debugging finally I fixed my blog’s “White Screen of Death” issue:) The root cause of all the problems was … hosting company statistics script killing majority of my admin PHP pages.
Po kilku ciężkich dniach (bardziej nocach) analiz, reinstalacji i debuggowania mojego bloga w końcu udało mi się rozwiązać problem znany jako “WordPress White Screen of Death“. Okazało się, że źródłem problemu był skrypt firmy hostingowej zbierający statystyki.