Fake Super Moon :)

About 20min photos selection and 10min Photoshopping 🙂

Today’s Moon

January 2015, Isle of Dogs, London, UK

January 2015, Isle of Dogs, London, UK

Spring Moon

Sound like a joke but this picture was taken with … iPhone, from our balcony. Very clear, spring sky today 🙂 Może to wyglądać na żart, ale ta fotka została zrobiona iPhone’m, dzisiaj wieczorem z naszego balkonu. Jak widać wiosenne niebo było dzisiaj czyste, przejrzyste 🙂

Moon

Comment: iPhone was “attached” to Celestron Regal 80 F-ED 🙂
Mała uwaga: iPhone był “połączony” z Celestron Regal 80 F-ED 🙂